Om Cricket Express

Sommaren 2018 öppnade Cricket Express i Östergötland AB sin verksamhet med en produktionsanläggning utanför Söderköping.

Vi som driver verksamheten i Östergötland har siktet inställt på att producera insekter av högsta kvalitet med så låg klimat- och miljöpåverkan som möjligt. Vilket bland annat innebär att vi använder svenska närproducerade fodermedel till våra insekter och förnybara drivmedel till vår distribution.

Förutom att producera och sälja levande insekter till foder så deltar vi också gärna i forsknings- och utvecklingsprojekt inom insektsproduktion och insektskonsumtion.

Hälsningar Robert Paulsson, Cricket Express i Östergötland AB

Cricket Express historia berättad av grundaren Hans Visser

Man kan ju fråga sig hur det blev att vi började odla insekter, en ofta förekommande fråga. Det hela började med att vi fick ta hand om en ödla 1985. Det var väldigt svårt att få tag i mat och snart var vi igång med att odla insekter i mycket liten skala. Allehanda kryp hade alltid varit ett naturligt inslag i mitt liv, därför var det inte så konstig att vi började odla insekter, i första hand syrsor.

Snart blev det känt att vi hade insekter och några frågade om dom inte kunde köpa av oss, och på den vägen blev det. Jag jobbade natten på den tiden på östra sjukhusets akutmottagning i Göteborg och kunde kombinera hobby odling med mitt jobb. Dessutom är min fru lärare på heltid, vilket gjorde det möjligt för mig att vidareutveckla Cricket Express. När vi blev större och flera ville köpa insekter började jag jobba halv tid, det innebar att man hade 2,5 jobb eftersom att odla insekter tar mycket tid i anspråk. Det är som att vara bonde, man ska pyssla om sina insekter flera gånger dagligen.

Såklart råkade vi ut för en del svårigheter, när det fattades syrsor för länge sedan köpte vi in från Danmark, tyvärr fick man med mycket mer än syrsor på köpet bl.a. ohyra och syrsorna som dog på löpande band. Vi fick sanera hela odlingen och börja om från ruta ett. Aldrig mer att vi kommer att köpa in syrsor från annat håll, under 2000 talet sedan utbröt en sjukdom som gjorde att nästan alla  syrsor dog innan vuxen ålder. Odlare från bl.a. Danmark, Holland och Tyskland ville köpa våra syrsor som inte var drabbade av den mystiska sjukdomen.  Sjukdomar uppstår ofta under osanitära förhållanden, dessutom är många insekter mellanvärd för allehanda nematoder, parasiter. Jag har besökt odlingar där det är svårt att vara inne i samma byggnad mer än en kvart pga. den stinkande lukt som finns överallt.

Våra insekter får endast krav mat avsett för mänskligt konsumtion

Insekterna blir aldrig bättre än den svagaste länk i hela kedjan från kläckning till vuxen ålder. Så kallad djurmat övergav vi snart när vi upptäckte att kvalitet var ojämn och vi fick mystiska massiva dödsfall bland insekterna.

Vi upptäckte snart att den mat vi köper i affären till oss själva innehåller så mycket gifter att insekterna dog efter att ha ätit av det. Det räckte med ett vanligt isbergs sallad och en halv timma senare var alla syrsorna döda.  Krav mat för tjugo år sedan var mycket ovanligt och vi fick kämpa med importörer att köpa in ekologiskt frukt/grönt från spottmarknaden i Rotterdam. Jag skulle kunna skriva en bok om ämnet, men jag ska hålla mig kort här. Som tur är det idag en självklarhet med krav mat . Vi som konsumenter har stor makt, köper vi ekologiskt mat så mycket det går kommer fler att producera giftfritt mat.

Mål: producera insekter av bästa möjliga kvalitet

Vad är det då som driver oss att hålla på med odling av insekter. Jo, vi är nog mer idealister i första hand och tycker att det är roligt att hålla på med insekter. Vi har som mål att producera insekter av bäst möjlig kvalitet, ständigt på vakt att utveckla och förbättra produkten . Maten är oftast viktigare än inredning, temperatur, belysning etc. Får djuren dålig mat hjälper det inte med att det övriga är perfekt.  Det är viktigt för oss att djuren som får våra insekter får den bästa maten vi kan odla fram, det är oftast den enda maten djuren får.

Se även skötselråd, frågor & svar.