Fiskfoder

Våra insekter används alltmer som fiskmat till aquariefiskar.
Insekter är ett naturlig inslag i fiskarnas liv ute i naturen. Vi har olika alternativ till fiskfoder, allt från fryst till levande insekter.