Skötselråd för insekter och larver

Skötselråd vaxmott

Vaxmott kommer förpackad med mat. Oftast ligger larverna lite inkapslade i maten. Bryt upp för att plocka ut larverna. Blir inte alla larverna uppätna, förpuppas larverna till fjärilar som även kan matas till djuren. Man kan hålla vaxmott i vanlig rumstemperatur eller svalare om du vill fördröja tillväxten.